Categories

Garanties

Mobiliario Comercial Maniquíes Ruiz S.L., d'ara endavant MCM, empresa propietària de www.mobiliariocomercialmaniquies.com, garanteix segons les lleis i les següents condicions, tots els productes que distribueix.

GARANTIA DE DOS ANYS MÍNIM DES DE LA ENTREGA EN TOTS ELS PRODUCTES

Per reclamar per la falta de conformitat del producte, el consumidor pot adreçar tant al venedor com al fabricant del producte. La llei estableix un termini general de 2 anys des de l'adquisició perquè es manifesti el problema.

 • • Si el defecte surt a la llum durant els primers 6 mesos des del lliurament del bé, es presumeix que l'anomalia ja existia quan el va comprar i el consumidor no ha de provar res.
 • • No obstant això, quan la falta de conformitat es manifesta amb posterioritat als 6 mesos i en casos dubtosos, el fabricant podria exigir un informe pericial independent per tramitar la garantia. En casos obvis de mal funcionament o funcionament irregular en període de garantia no hi ha cap tipus de problema.

En qualsevol cas, durant el temps que el consumidor es vegi privat del producte se suspèn el còmput del termini de la garantia, per exemple, si la reparació d'un objecte dura 15 dies, el termini de garantia acabarà 15 dies després del que originalment previst.

Tot aquell fabricant que disposi d'una garantia major als 2 anys que marca la Llei vigent, s'haurà de tramitar directament amb el fabricant no essent responsabilitat de tals supòsits MCM.

Les despeses d'enviament generats per la tramitació de la garantia del producte seran a càrrec de MCM en aquells casos on se suposa que la falta de conformitat existeix en el bé adquirit. Sempre serà sota les instruccions indicades per MCM, prèvia sol · licitud i acceptació.

NOTA: Quan el client facturi a nom d'empresa (persona no física), les despeses d'enviament cap a les nostres instal · lacions sempre seran a càrrec del client, ja que la llei sobre béns de consum no regula la compra-venda entre empreses.

QUAN EL CONSUMIDOR POT RECLAMAR?

El consumidor podrà reclamar si:

- El bé adquirit no s'ajusta a la descripció realitzada pel venedor.

- El bé adquirit no té les qualitats que el consumidor ha vist mitjançant una mostra o model.

- El bé adquirit no serveix per als usos a què ordinàriament es destinen els béns de consum del mateix tipus.

- No és apte per a l'ús especial que hagués estat requerit pel consumidor i que el venedor hagi acceptat.

- No presenta la qualitat i el comportament esperats, especialment tenint en compte les declaracions públiques (publicitat, fullets, etiquetatge ...) sobre les seves característiques concretes fetes pel venedor o el fabricant.

QUÈ FER SI EL PRODUCTE ÉS DEFECTUÓS?

 • Reparar o substituir. El primer que cal fer és enviar el producte a reparar o substituir-lo per un de nou. L'elecció recau en el venedor, que decidirà en funció de les despeses que li generi cada opció: si una d'elles és desproporcionada enfront de l'altra, el venedor podrà triar la més convenient als seus interessos, sempre que el consumidor tampoc li suposi majors inconvenients.
  NOTA: Actualment hi ha multitud de fabricants que per donar un servei postvenda de qualitat gestionen les avaries / defectes / incidències produïdes dels seus productes, sense cap cost ni inconvenient per al client. En aquests casos MCM sempre indicarà les instruccions de com s'ha de tramitar per facilitar la gestió. No es poden substituir els béns fungibles (que es consumeixen amb l'ús) ni els de segona mà. Tant la reparació com la substitució s'han de fer en un termini de temps raonable i de manera totalment gratuïta per al consumidor.
 • Reducció del preu o resolució del contracte. Quan no sigui possible (o raonable) substituir el producte per un de nou, quan la reparació o la substitució no serveixin per deixar el producte en condicions de conformitat, quan el termini de temps sigui exagerat ... el consumidor podrà decidir entre demanar una reducció del preu o resoldre el contracte (sempre que la falta de conformitat sigui important). A més, el consumidor té dret que l'indemnitzi pels danys i perjudicis.

ANUL · LACIÓ DE GARANTIES

 • • Incorrecta utilització, manipulació o manteniment per part del Client.
 • • Components cremats per sobretensions o sobreintensitats elèctriques.
 • • Components trencats o danyats sotmesos a impacte.
 • • Incorrecta reparació, modificació o ampliació per part del client d'un producte.
 • • Deteriorament, eliminació o ocultació, per part del client, de l'etiqueta de garantia de MCM, o del fabricant, de tots els productes (inclosos els que formen part d'un altre producte o kit) fabricats o distribuïts per MCM. És a dir, no s'acceptarà cap material malmès, sense embalatge o amb mostres evidents d'una manipulació incorrecta.

LA GARANTIA NO COBREIX

Queden exclosos de tota garantia els defectes i deterioraments produïts per fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització no conforme a les instruccions de MCM.

S'exclouen igualment els productes modificats o reparats pel Client o qualsevol altra persona no autoritzada per MCM, així com els productes que són objecte d'un contracte de suport específic.

Aquestes condicions de garantia no afecten els drets estatutaris del consumidor emparats per la legislació vigent nacional aplicable.

TRAMITACIÓ DE LA GARANTIA

Existeixen certs fabricants que per facilitar al client la tramitació dels seus productes en garantia faciliten un número de telèfon que voleu marcar per demanar la garantia del SAT del fabricant. En aquest cas el client haurà de portar o enviar el producte avariat directament al SAT del fabricant, generalment sense cap cost per al client.

La garantia es tramita a través de MCM, per tramitar-ha d'omplir un formulari d'RMA, mitjançant el qual li assignarem un número per poder realitzar el canvi o reparació de l'article. Per omplir de fer clic en el següent enllaç.

Formulari de RMA

Cistella  

producte (buida)
 

Our packs • Pack Bust de dona + Tapa de fusta corba + Base de fusta tornejada

  Bust de dona per costura o exposar roba + Base...

  172,46 €

  - 11.55 %