Categories

CONDICIONS DE VENDA


Els preus i condicions de venda oferts per Mobiliario Comercial Maniquíes Ruiz S.L., en endavant MCM, tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. No obstant, la realització de la comanda mitjançant la complimentació del formulari de compra, implica la conformitat amb el preu ofertat i amb les condicions generals de venda vigents en aquest concret moment. Un cop formalitzat la comanda s'entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen el consumidor adquirent, i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, i no podran ser modificats sense l'exprés acord de tots dos contractants.

Devolucions

MCM ofereix la possibilitat de retornar productes dins dels primers 7 dies, pel motiu que sigui, a comptar de la data de recepció de la mercaderia pel client, i sempre que es compleixin les condicions exposades en aquesta pàgina.

Condicions de devolucions per Consumidors i Usuaris.

- No s'acceptaran devolucions dels següents productes, tal com s'estableix en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries:

• Productes subjectes a fluctuacions de coeficients del mercat financer que el venedor no pugui controlar.

• Productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, muntats específicament segons disseny especificat en una configuració, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.


- Per fer una devolució s'ha de contactar-nos per omplir la petició de devolució. Un cop emplenada aquesta petició, se li assignarà un número de devolució i se li indicaran les dades per a l'enviament.

- Tota mercaderia ha de ser retornada en el seu embalatge original, en perfecte estat i protegit de manera que no es rebi amb precintes o cintes adhesives de transport. En cas contrari MCM es reserva el dret de rebutjar la devolució.

- Les devolucions han de ser lliurades en destinació dins dels 7 dies posteriors a la data d'acceptació de la devolució. En cas contrari serà rebutjada i retornada.

- Un cop rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import si així és indicat.

- Les despeses de transport originades per la devolució correran a càrrec del client.

- Els abonaments via transferència bancària per devolucions tindran un termini màxim de 30 dies per tràmits administratius, encara que intentem que no es demorin més de 7 dies.


Condicions de devolucions per a empreses.

- Únicament s'acceptaran devolucions de material sense desprecintar i en perfecte estat, durant els 7 dies posteriors a la seva recepció.

- Aquestes devolucions seran tramitades com devolució comercial, ja que no hi ha cap llei que reguli els drets de devolució entre empreses i aquestes tramitacions estan regulades segons les condicions de MCM.

- Productes en blíster o termo segellat, i resta de productes que presentin un precinte de fàbrica de seguretat trencat, no serà possible retornar.

- Aquestes condicions no anul · len el dret de garantia o canvi de productes defectuosos segons estipula la garantia segons fabricant. MCM es reserva el dret de denegar la devolució en cas de detectar qualsevol anomalia en el producte retornat.


Cancel · lacions de comandes

Aquelles cancel · lacions de comandes que impliquin una devolució al client i que siguin per transferència bancària tindran un termini màxim de 30 dies per tràmits administratius, si bé intentem que el termini no sigui superior a 7 dies.


Cistella  

producte (buida)
 

Our packs